PRV

Výzva I./2018

Zde naleznete dokumenty, postupy a přílohy potřebné ke správnému podání Žádosti o dotaci.

Odkaz na pravidla Publicity:

https://www.szif.cz/cs/prv2014-pravidla

Odkaz na posuzování Finančního zdraví:

https://www.szif.cz/cs/prv2014-fin_zdravi#

Odkaz na podmínky pro zadávání veřejných zakázek:

https://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky