Výzvy IROP

Aktuální informace k IROP jsou k nalezení zde.

Obecná pravidla a výzvy pro integrované projekty CLLD

Pro všechny projekty v rámci IROP platí Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, tato pravidla naleznete zde.