28.-29.4.2006 Setkání místních akčních skupin v Radostovicích na území MAS Krajina srdce

MAS Krajina srdce ve dnech 28.-29.4.2006 uspořádala setkání místních akčních skupin z České republiky. Akce proběhla v rekreačním objektu v Radostovicích, kam kromě zástupců MAS přijeli i zástupci Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Zemědělských agentur, Ústavu zemědělských a potravinářských informací a Krajských informačních středisek. Po prezentacích proběhly exkurze do Smilových Hor, kde starosta obce představil projekt Vytvoření trhu s biomasou, dále do Mladé Vožice, kde starosta města nechal předvést třídící linku na plastový odpad, oba projekty realizované s podporou Programu Leader ČR. V závěru dne byl v obci Vilice přichystán raut ve venkovském stylu, po němž následovalo divadelní představení Poprask na Laguně ochotnického spolku Fikar z Nadějkova. Další den, pro ty, co ještě vydrželi, byla přichystána prohlídka zříceniny hradu Šelmberk, po které nakonec zaznělo přátelské NASHLEDANOU ;-)

01_ Členky MAS - Lída s Milenou u prezence účastníků
02_ Míra Dlouhý, přededa MAS Krajina srdce, zahajuje setkání
03_ ...představuje naši MASku...
04_ ..a představuje další aktivity
05_ Michal Arnošt popisuje přeshraniční splupráci
06_ ...a projekt realizovaný z Programu Leader ČR 04 - Venkovskou tržnici
07_ Monika Břendová popisuje práci s mládeží na území MAS
08_ Na setkání MAS přijeli nejen zástupci místních akčních skupin, ale i pracovníci ZAPÚ, KIS, UZPI, MZe a MMR
09_ Ing. Pátková z MZe a Jiří Netík z JK
10_ Za Jihočeský kraj hovoří radní Jiří Netík
11_ Ing. Dlouhý za MAS, Ing. Pátková za MZe, J. Netík za JK, Ing. Krajíček za ZAPÚ
12_ Ing. Krübnerová zmiňuje aktivity Ministerstva pro místní rozvoj
13_ Na setkání jsme prezentovali místní výrobky z Liha Blanice a vožický chléb
14_ Starosta obce Smilovy Hory představuje projekt podpořený z Leaderu ČR 2004 Vytvoření trhu s biomasou
15_ Trh s biomasou se týká především štěpky
16_ Jedná se o partnerský projekt obcí Smilovy Hory a Borotín
17_ Štěpku obec využívá k topení v budově místní školy, kterou obec plánuje zrekonstruovat za účelem rekreačního využití
18_ Pro spalování štěpky obec pořídila kotel s podavačem
19_ Následovala káva s malým pohoštěním ve Smilových Horách
20_ Pokračujeme exkurzí do Mladé Vožice - projekt třídící linky na plastový odpad
21_ Ing. Dlouhý popisuje, jak městu projekt realizovaný s podporou Leader ČR 05 pomohl vyřešit problém s obaly od PET lahví
22_ V Mladé Vožici je pro účely projektu vyčleněna budova
23_ Plastový odpad se sváží i dalších obcí v sousedství Mladé Vožice
24_ Dalších partnerských obcí, ze kterých se budou PET lahve svážet, patrně přibude
25_ Projekt zřídil 1 pracovní místo
26_ Vytříděný a slisovaný odpad se sváží do firmy Silon v Plané nad Lužnicí, kde dochází k jeho recyklaci
27_ ..zaměstnanci města předvádí práci s linkou
28_ Po exkurzích následoval přejezd do obce Vilice, kde byl na místním sále připraven raut z venkovských produktů
29_ Během pohoštění se připravují ochotníci divadelního spolku Fikar z Nadějkova připravují kulisy na divadelní představení
30_ Po rautu jsme se nedočkavě těšili na divadelní hru Poprask na laguně