AKTUALITY

 • 23. 7. 2008 - 16:06
  Touto cestou bych za OS MAS Krajina srdce chtěla poděkovat městu Sedlec-Prčice za bezplatné poskytnutí prostor v IC, které v předem určených termínech supluje technické pracoviště MAS a kde jsme k dispozici žadatelům nejen z území Středočeského...
 • 7. 7. 2008 - 19:11
  Vyhlašujeme první výzvu pro příjem projektů. Výzva se týká opatření "Zlepšení estetického vzhledu obcí", "Zlepšení stavu obecní infrastruktury", "Nezemědělské podnikání zemědělců" a "Podnikatelské aktivity nezemědělců". Pro více informací, například...
 • 30. 6. 2008 - 17:58
  Od 1. července 2008 kancelář OS MAS Krajina srdce funguje na nové adrese: Žižkovo náměstí 82 v Mladé Vožici. Kancelář je umístěna v budově na náměstí nad prodejnou Švadlenka vedle radnice. Úřední hodiny zůstávají stejné, telefonní kontakt prozatím...
 • 20. 6. 2008 - 17:09
  Hledáme mladé aktivisty na pozice manažeři projektů, například z řad studentů a absolventů VŠ nebo maminek na/po mateřské dovolené! Projekty budou zaměřeny na realizaci projektů spolupráce s místními akčními skupinami z České Republiky a ze...
 • 20. 6. 2008 - 16:09
  Vzhledem k tomu, že Program rozvoje venkova pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR, na jehož platformě místní akční skupiny vlastně žijí, neumožňuje realizaci tzv. měkkých projektů, tedy takových, které oživují venkov akcemi a pomáhají...
 • 27. 5. 2008 - 18:00
  V současné době místní akční skupina Krajina srdce připravuje výzvu k předkládání projektů. Je proto nejvyšší čas, aby si obce, neziskové organizace, církve a podnikatelé připravovali projekty, které se týkají zlepšení vzhledu obcí (ozeleňování a...
 • 27. 5. 2008 - 15:00
  V období letních prázdnin od 1. do 10. srpna vycestuje 12 mladých lidí z území MAS Krajina srdce za zkušenostmi do venkovské oblasti místní akční skupiny Maaseutukehitys ve Finsku. Tento projekt bude realizován díky naší dlouholeté spolupráci s výše...

Stránky

Přihlásit se k odběru Aktuality
Fond pro rozvoj venkova

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.