AKTUALITY

 • 7. 7. 2008 - 19:11
  Vyhlašujeme první výzvu pro příjem projektů. Výzva se týká opatření "Zlepšení estetického vzhledu obcí", "Zlepšení stavu obecní infrastruktury", "Nezemědělské podnikání zemědělců" a "Podnikatelské aktivity nezemědělců". Pro více informací, například...
 • 30. 6. 2008 - 17:58
  Od 1. července 2008 kancelář OS MAS Krajina srdce funguje na nové adrese: Žižkovo náměstí 82 v Mladé Vožici. Kancelář je umístěna v budově na náměstí nad prodejnou Švadlenka vedle radnice. Úřední hodiny zůstávají stejné, telefonní kontakt prozatím...
 • 20. 6. 2008 - 17:09
  Hledáme mladé aktivisty na pozice manažeři projektů, například z řad studentů a absolventů VŠ nebo maminek na/po mateřské dovolené! Projekty budou zaměřeny na realizaci projektů spolupráce s místními akčními skupinami z České Republiky a ze...
 • 20. 6. 2008 - 16:09
  Vzhledem k tomu, že Program rozvoje venkova pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR, na jehož platformě místní akční skupiny vlastně žijí, neumožňuje realizaci tzv. měkkých projektů, tedy takových, které oživují venkov akcemi a pomáhají...
 • 27. 5. 2008 - 18:00
  V současné době místní akční skupina Krajina srdce připravuje výzvu k předkládání projektů. Je proto nejvyšší čas, aby si obce, neziskové organizace, církve a podnikatelé připravovali projekty, které se týkají zlepšení vzhledu obcí (ozeleňování a...
 • 27. 5. 2008 - 15:00
  V období letních prázdnin od 1. do 10. srpna vycestuje 12 mladých lidí z území MAS Krajina srdce za zkušenostmi do venkovské oblasti místní akční skupiny Maaseutukehitys ve Finsku. Tento projekt bude realizován díky naší dlouholeté spolupráci s výše...

Stránky

Přihlásit se k odběru Aktuality
Fond pro rozvoj venkova

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.