AKTUALITY

 • 17. 8. 2009 - 12:43
   Stejně jako v minulém roce bude i letos v říjnu zahájena výuka cizích jazyků, kterou ve spolupráci s místními a zahraničními lektory organizuje Místní akční skupina (MAS) Krajina srdce. Výuka bude probíhat v zasedací místnosti MAS - Žižkovo náměstí...
 • 17. 8. 2009 - 8:29
  MAS Krajina srdce vyhlašuje v tomto roce již druhou Výzvu. Budou podpořeny projekty zaměřené na opravu místních komunikací a chodníků do celkové výše projektu 500 000 Kč a dále projekty na pěší a lyžařské trasy a hippostezky do celkové výše projektu...
 • 7. 7. 2009 - 8:07
  Oznamujeme vám, že ve dnech 13. do 24. července mají zaměstnanci OS MAS Krajina srdce dovolenou. V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte po tomto termínu nebo zašlete email, který bude zodpovězen hned po návratu z dovolených. Naléhavé záležitosti...
 • 7. 7. 2009 - 8:07
  Oznamujeme vám, že ve dnech 13. do 24. července mají zaměstnanci OS MAS Krajina srdce dovolenou. V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte po tomto termínu nebo zašlete email, který bude zodpovězen hned po návratu z dovolených. Naléhavé záležitosti...
 • 7. 7. 2009 - 8:00
  MAS Krajina srdce vyhlašuje další výzvu na téma Zlepšení obecní infrastruktury, kde budou podpořeny projekty zaměřené na opravu a budování místních komunikací III. a IV. třídy. Další podporované téma je Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu...
 • 12. 6. 2009 - 16:20
  Dne 8. června zasedla Výběrová komise MAS Krajina srdce, která bodově ohodnotila 33 přijatých projektů, jejichž celková výše požadované dotace činila 10 130 423 Kč. Poté byl seznam projektů seřazen podle počtu přidělených bodů a předán členům...
 • 5. 6. 2009 - 0:00
  Pokud chcete napsat projekt do opatření "Území zpřístupněné účastníkům CR", kde lze realizovat projekty na naučné trasy, lyžařské trasy a hippotrasy nebo projekt do opatření "Zlepšení stavu obecní infrastruktury", v rámci kterého obce mohou opravit...

Stránky

Přihlásit se k odběru Aktuality
Fond pro rozvoj venkova

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.