AKTUALITY

 • 8. 12. 2009 - 11:14
  Listopadový sobotní den zástupci MAS sv. Jana z Nepomuku věnovali návštěvě území MAS Krajina srdce. Co u nás navštívili a jak exkurzi hodnotili, napsal Pavel Motejzík. Exkurze do MAS Krajina srdce,28.11.2009 Pokud mělo být výsledkem sobotní exkurze...
 • 7. 12. 2009 - 16:18
  MAS Krajina srdce Vás srdečně zve na divadelní představení komedie Jana Drdy s názvem "DALSKABÁTY hříšná ves, aneb Zapomenutý čert" v podání Divadelního spolku ochotníků z Kamberka. Přijďte se 26.12. pobavit do obce Pohnání, do sálu místního...
 • 6. 11. 2009 - 12:44
  Na řemeslných trzích v rakouském Unterweissenbachu předvedli ve dnech 5.-6. září tr svou zručnost mladí lidé z území MAS Krajina srdce. Místní událost byla zpestřena výstavou staré zemědělské techniky, ochutnávkou tradičních jídel a prezentací...
 • 5. 11. 2009 - 17:31
  Příjem projektů v opatření Podnikání v CR, Využití ploch trvalých travních porostů a nově také Podnikatelské aktivity nezemědělců proběhne ve dnech 13.-15. dubna 2010! Důvodem prodloužení je zdlouhavé vyřizování stavebních povolení v případě...
 • 30. 10. 2009 - 9:47
  Připravujeme další Výzvu na předkládání projektů! Výzva se bude týkat těchto opatření místní akční skupiny: Opatření č. 9: Podnikání v cestovním ruchu. Žadatelem může být podnikatelský subjekt (i nezemědělský), který má kratší než dvouletou historii...
 • 21. 10. 2009 - 17:07
  V pondělí 19. října navštívili  místní akční skupinu Krajina srdce zástupci z 50ti místních akčních skupin z Litvy. Po představení a výměně zkušeností dobré i špatné praxe z realizace místní rozvojové strategie LEADER zástupci MAS Krajina srdce ...
 • 21. 10. 2009 - 14:54
  MAS Krajina srdce plánuje další výměnu mládeže do Polska, která se uskuteční ve dnech 15.-21.5.2010 v malém městečku Rościszow poblíž Dzierżoniówa. Místo, kde bude výměna probíhat, můžete shlédnout na http://meteor.turystyka.pl/owkasztel,rosciszow....

Stránky

Přihlásit se k odběru Aktuality
Fond pro rozvoj venkova

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.