AKTUALITY

 • 2. 7. 2010 - 11:24
  Místní akční skupiny mají možnost do svého regionu získat finanční prostředky nejenom prostřednictvím realizace svého strategického plánu LEADER, byl-li kladně ohodnocen a vybrán k realizace, ale i prostřednictvím spolupráce mezi sebou navzájem a to...
 • 28. 6. 2010 - 8:10
  Oznamujeme vám, že v termínu od 9. do 21. července bude v kanceláři MAS k dispozici pouze účetní MAS - Marie Stupková. Pokud vám, úspěšným žadatelům o dotaci, v tomto termínu přijdou výsledky administrativní kontroly, obraťte se paní účetní, která...
 • 18. 6. 2010 - 10:48
  Chystáme pro vás další příjem projektů, tentokrát pro spolky a zemědělce! Oblast podpory se bude vztahovat na projekty rekonstrukcí kluboven, pořízení vybavení či vytvoření nového zázemí pro spolky v opatření č. 10: Posílení místní pospolitosti a...
 • 2. 6. 2010 - 10:35
  Letošní rok je otevřený především podnikatelům. Důvodem, který k tomuto rozhodnutí členy místní akční skupiny Krajina srdce vedly, jsou komunální volby v závěru roku. Z registrovaných deseti projektů v opatřeních zaměřených na zakládání pastevních...
 • 28. 5. 2010 - 8:19
      Časový rozvrh exkurze: Pátek 11. června 2010 6:00 odjezd z více míst MAS (parkování možno v Kosteleckých Horkách) 6:35 zastávka pro nástup části účastníků v Chocni 8:00 zastávka pro nástup části účastníků v Lukách nad Jihlavou 10:00 příjezd do...
 • 27. 5. 2010 - 22:58
  Vážení podnikatelé, živnostníci, zástupci neziskovek, obyvatelé venkova... připravujeme pro vás projekt na rozšíření a celkové zlepšení stávající www stránky Venkovské tržnice (současně www.venkovskatrznice.cz, nově www.venkovskatrznice.eu), na...
 • 27. 5. 2010 - 22:13
  Chcete se zúčastnit výměny mládeže, která proběhne ve středověkém duchu na Šelmberku s účastí mladých lidí z Finska, Itálie (Sicílie) a Řecka? MAS Krajina srdce podala s úspěšným výsledkem České národní agentuře Mládež dne 1. února 2010 žádost o...

Stránky

Přihlásit se k odběru Aktuality
Fond pro rozvoj venkova

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.