Živá kronika Pojbuky - 1. beseda

V pátek  15.6.2018 od 16hod proběhlo v obci Pojbuky v místním kulturním domě I. setkání pamětníků z této obce a okolí. V rámci tohoto setkání byly nashromážděny materiály pro tvobu "Živé kroniky Pojbuky", která volně navazuje na předchozí vydání. Cílem tohoto projetku je uchování vzpomínek pamětníků pro další generace.

Projekt je realizován pod záštitou MAS Krajina srdce, z.s. a obce Pojbuky s podporou Jihočského kraje. Další (II.) setkání proběhne tamtéž dne 22.6.2016. 

Jste srdečně zváni!

 

MAS Krajina srdce, z.s.

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.