Země živitelka 2009

Ve dnech od 27. srpna do 1. září 2009 se v areálu výstaviště v Českých Budějovicích konala výstava Země živitelka 2009. Své aktivity zde prezentovalo i šest místních akčních skupin, které spojuje partnerský projekt „Venkovská tržnice“.

Ve dnech od 27. srpna do 1. září 2009 se v areálu výstaviště v Českých Budějovicích konal již 36. ročník mezinárodní výstavy Země Živitelka 2009, která je připravována ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj a Agrární komorou ČR. Na výstavě se prezentovaly služby pro zemědělství, firmy se zemědělskou technikou, firmy zabývající se obnovou venkova, ochranou životního prostředí, rostlinnou a živočišnou výrobou, potravinářskou výrobou, krmivy, lesním a vodním hospodářstvím a agroturistika.

Na výstavě se mimo jiné prezentovala také MAS Krajina srdce, a sice pod hlavičkou projektu spolupráce "Venkovská tržnice" spolu s partnerskými místními akčními skupinami MAS Podlipansko, MAS Sdružení Růže, MAS Jemnicko, MAS Lípa pro venkov o.s. a MAS LAG Strakonicko. Každá z partnerských Místních akčních skupin měla svůj vymezený prostor pro vlastní prezentaci. Návštěvníci měli možnost získat informace z letáků a brožur s bližšími informacemi o jednotlivých regionech a jejich nabídce.

Na třech společných stáncích zapůjčených od DSMO Mikroregionu VENKOV MASky představily nejen samotný projekt "Venkovská tržnice", ale také výrobky a řemesla svých regionů. MAS Krajina srdce představila malované a děrované kraslice paní Vávrové, bylinky od Krejčích z Chotovin, techniky předení a tkaní paní Volfové, šikovné ruce mladých uměleckých kovářů z Borotína, aranžované suché vazby z přírodních materiálů Renaty Břendové, košíčky a ošatky z pediku pana Svatka ze Bzové a drobné šperky Moniky Strejcové. Partnerské MASky naše ukázky a produkty báječně doplnily svými výrobky - dřevěnými hračkami, drobnou keramikou, ochutnávkou ovčích sýrů a uzenin, ukázkou ručně malovaných perníčků, ukázky filcování vlny jehlou a drátkování.

 Společné stánky navštívil i prezident republiky Václav Klaus a také další zajímavé návštěvy jako ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška a ministr zemědělství ČR Jakub Šebesta. Se zástupci MAS a dalšími hosty setrvali několik minut v přátelské debatě.

"Děkuji partnerským MASkám a šikovným aktivistům z našeho venkova, že se nám podařilo společnými silami vytvořit úspěšnou prezentaci a těším se na další spolupráci nejen v projektu Venkovská tržnice. Věřím, že realizace tohoto projektu přinese nám všem řadu dalších příjemných překvapení", říká Monika Hienlová, předsedkyně MAS Krajina srdce.

Pro více fotografií ze Země živitelky sledujte fotogalerii!