Z cest za poznáním - IV. díl: MAS Malohont, Slovensko

MAS MALOHONT - všetko stojí aj padá na ľuďoch
 
Ve dnech 30. 11. – 4. 12. 2009 jsem se zúčastnil výjezdního semináře „Středoevropské cesty k živému venkovu“ za poznáním místních akčních skupin na Slovensku a v Polsku, který s podporou Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje zorganizovala MAS Nad Orlicí. 
 
V současné době působí na Slovensku 15 místních akčních skupin, kterým se otevírá možnost čerpat finanční prostředky ze IV. Osy Programu rozvoje venkova na realizaci leadrovských projektů. Patří mezi ně také MAS Malohont. Tato místní akční skupina působí na území 39 obcí severně od Rimavské Soboty, na 656 km2 žije 25 006 obyvatel. Na jihu území jsou vhodné podmínky pro intenzivní zemědělské hospodaření, na severu je hornatá oblast Slovenského rudohoří. Nezaměstnanost před ekonomickou krizí zde přesahovala úroveň 20 % a nyní je ještě vyšší.
 
Zdroje a partnerství
Projektová manažerka MAS Miroslava Kubaliaková soudí, že hlavní barierou rozvoje území je zejména nedostatečná infrastruktura, nízká úroveň vzdělanosti obyvatel a nepříznivá demografická situace. Nedostatečně jsou využity přírodní zdroje území, mezi které patří vodní přehrada Teplý vrch a lyžařské terény Klenovec a Kokava. Ke zvýšení atraktivity regionu by mohlo přispět také jeho kulturní bohatství - zajímavé gotické kostely, pavlačové domy i místní kulinářské speciality a folklor.
 
Ačkoliv byla tato místní akční skupina oficiálně zaregistrována v roce 2007 docházelo k faktickému budování partnerství, bez kterého by nebylo možné tuto organizaci založit, již od roku 2002. Jednalo se o spolupráci tří mikroregionů: Rimava a Rimavica, Sinec - Kokavsko a Teplý Vrch. Zástupci vyjmenovaných svazků obcí se postupně sbližovali při kulturních akcích a při společných prezentacích území na výstavách, což je dovedlo až k založení MAS a k příravě společné strategie rozvoje spojených území.
 
...všetko stojí aj padá na ľuďoch..
„...všetko stojí aj padá na ľuďoch“, zdůrazňuje Miroslava Kubaliaková a z jejích slov je zřejmé co, nebo lépe řečeno, koho považuje za hlavní stavební kameny tohoto občanského sdružení. Dnešní pracovníci MAS totiž sbírají své zkušenosti s prací v neziskovém sektoru již léta. Občanskému sdružení Ozveny se podařilo s využitím různých grantů postupně přestavět bývalou administrativní budovu zemědělského družstva v Hrachovci na zázemí pro přípravu teplých obědů pro místní seniory. Tento projekt iniciovala a dodnes řídí stávající finanční manažerka místní akční skupiny a právě v prostorách tohoto domu má dnes organizace své sídlo. „Když naše jediná kuchařka nestíhá vaření obědů, či zajištění dalších akcí, které se tu pro veřejnost pořádají, tak jí jdou všichni z kanceláří pomoct,“ vysvětluje projektová manažerka MAS.
 
Zajímavé projekty tu vznikaly i v době, když ještě o Leadru vůbec nic něvěděli. Všimli si rozpadající se budovy bývalého vodního mlýna s původními technologiemi v Hrachovci. Od majitele si budovu pronajali za 100 Sk za rok na období 15 let. Přispěvek ve výší 500 000 EUR na obnovu chátrající stavby získali z Norských fondů. Od příštího roku zde bude OS Ozveny provozovat regionální muzeum, pro které od místních lidí získali již přes 250 exponátů, také zde budou klubovny spolků a reprezentativní prostory pro pořádání společenských událostí.
 
Vlastní grantový program
Na spuštění slovenského Leadru nečekali se založenýma rukama. Uvědomili, že potřebují získat alespoň nějaké zkušenosti s přípravou, výběrem i realizací místních projektů. Zatímco v Česku měly vybrané MAS možnost trénovat s podporou národního Programu Leader ČR, na Slovensku žádné obdobné přípravné období neproběhlo. V roce 2008 proto malohonští připravili vlastní grantový program nazvaný „Probuzení Malohontu“, prostřednictvím kterého rozdělili 158 000 Sk na realizaci dobrých nápadů místních lidí v oblasti cestovního ruchu, zatraktivnění regionu a volnočasových aktivit. Předloženo bylo celkem 28 drobných projektů, které se ucházely o podporu v maximální výši 10 000 Sk na projekt. Bylo jich vybráno 18 a z toho 17 realizováno.
 
Protože Leader stále „nepřicházel“ pokračovali s vlastním leadrovským grantovým programem i v letošním roce. To již měli od obcí zapojených do území MAS k dispozici 500 000 Sk. Ze 39 podaných bylo výběrovou komisí MAS k realizaci doporučeno 11 projektů. Podpořeno bylo vydání kuchařské knihy místních receptů nazvané „Dobroty z Mlohontu“. Podpořen byl projekt „Řemeslo má zlaté dno“ Občanského sdružení RODON, které se zabývá folklorem a pracuje s mládeží. Jednalo se o podporu konání letního tábora v rámci něhož se děti seznamovaly a vzájemně se učily různým technikám lidových řemesel.
 
30cm papírů
Na základě téměř 30ti cm tlustého balíku obsahujícího Strategický plán Leader a další nezbytné přílohy byla MAS Malohont vybrána k realizaci své strategie v polovině roku 2009. Smlouvu s platební agenturou podepsali na konci listopadu a první výzvu k předkládání projektů musí vyhlásit ještě před Vánoci. Do konce roku 2013 bude žadatelům z této venkovské oblasti k dispozici 62 milionů Sk, které mohou být využity na realizaci investičních projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu a na obnovu a rozvoj obcí.
 
Starostka obce Rimavské Zalužany Janka Ďurišová věří, že Leader pomůže obcím i podnikatelům. Její obec žije hasičským sportem, a proto by zde rádi vyvořili vhodné zázemí pro hasičské soutěže, budovu OÚ chtějí přestavět na multifunkční obecní dům a v prostorách kulturního domu vybudovat bowlingovou dráhu. V městečku Klenovce zase chtějí na náměstí za finanční prostředky z Leadru zřídit malý amfiteátr pro potřeby místního folklorního festivalu.
 
Petr Hienl  (pro více foto sledujte fotogalerii)