Z cest za poznáním - III. díl: MAS Gorce Pieniny, Polsko

MAS GORCE PIENINY sází na valašskou kulturu...

Ve dnech 30. 11. – 4. 12. 2009 jsem se zúčastnil výjezdního semináře „Středoevropské cesty k živému venkovu“ za poznáním místních akčních skupin na Slovensku a v Polsku, který s podporou Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje zorganizovala MAS Nad Orlicí.

Obec Ochotnica Dolna nese významný primát – je to nejdelší obec v Polsku. Vzdálenost od prvního k poslednímu domku, které jsou roztroušeny v loukách podél klikatící se horské silnice, činí téměř 15 km a žije zde přes 5000 obyvatel. Místní akční skupina, jejíž součástí tato obec je, nese název GORCE PIENINY - jedná se o spojení názvů dvou horských hřebenů, které jsou součástí karpatského pohoří. S předsedou Zbignievem Chlebewem této MAS jsme se setkali v dolnoochotnickém víceúčelovém obecním domě, který je zároveň hasičskou zbrojnicí, poštou, telefonní ústřednou, kulturním domem, muzeem, klubem mládeže a informačním centrem.

Valašská kultura

Tato MAS vznikla v roce 2005. Dříve než byl její strategický plán Leader v roce 2007 vybrán k realizaci, věnovali členové značnou část svého času a energie tomu, aby vznikla technická a další dokumentace, nezbytná pro přípravu projektů. Prostřednictvím realizovaných projektů budou naplňovat dvě základní cílové oblasti, jejichž řešení pokládají obyvatelé území za nejdůležitější – jedná se o rozvoj kultury a cestovního ruchu. To, co všechny obce zapojené do území místní akční skupiny spojuje, je valašská (též goralská) kultura, která je ostatně shodná pro všechny vesnice, které se nacházejí v oblasti Karpat. Přitom jejich horské hřebeny se táhnou od srbsko-řeckých hranic přes Rumunsko, Ukrajinu, Slovensko, Českou republiku a Polsko.

Jedním z prvních projektů, který realizovali a získali na něj 400 tis. zlotých, byla naučná stezka v údolí řeky Dunajce. Také připravili soupisy místních hodnot tj. kulturních a architektonických památek a připravili celou řadu setkání s obyvateli území k této problematice. Byla tak nashromážděna řadu návrhů na nové projekty. Tak například pro obec Kaščenko na Dunajci připravili návrh využití minerálních pramenů, které zde vyvěrají. Místní lidé se také vyslovili pro budování sportovních areálů v blízkosti školských zařízení.

Využijí chátrající salaše

Při přípravě realizace sebraných námětů na projekty spolupracovali se studenty z Polytechnické univerzity z Krakowa, kteří je rozpracovali ve svých diplomových pracích. Mezi nosné projekty, který má zjevné ambice pro vyústění v rozsáhlou přeshraniční spolupráci, patří připravovaná „Stezka valašské kultury“. Mělo by se jednat o stezku, která bude procházet karpatskými oblastmi Evropy a mapovat nejen jak Valaši žili, zahrne ale i jejich významné osobnosti a přírodní bohatství území. Kdy jen na území MAS GORCE PIENIN jsou dva velké přírodní parky a jedna rozsáhlá přírodní rezervace.

Mezi významné pozůstatky pastevecké valašské kultury patří na horských loukách vystavěné většinou již prázdné a rozpadající se salaše, které sloužily k chovu ovcí. Právě tyto koliby zamýšlejí využít pro ubytování takových turistů, kteří se na svých toulkách panenskou přírodou obejdou bez takových vymožeností současné civilizace jako je mobilní telefon či internet. Vlastníci kolib, kteří již většinou žijí v údolích, by byli povinni část takto získaných finančních prostředků využít k údržbě okolních horských luk. Pokud MAS získá více partnerských území z karpatských oblastí, ráda by požádala o finanční podporu na tento projekt zaměřený na podporu zachování evropského kulturního dědictví, přímo Evropskou komisi.

Inovativní projekty

Důležitou součástí zmiňovaného projektu jsou vyhlídkové plošiny a rozhledny. Celodřevěná rozhledna, která bude v dohledné době vystavěna nad Ochotnicí, nebude sloužit pouze k dalekým výhledům do kraje, ale v přízemní části poskytne sociální zázemí pro pracovníky národního parku.
O tom, že tato úspěšná polská místní akční skupina nejen plánuje, ale také realizuje zajímavé projekty, jsme se přesvědčili v muzeu v Ochotnici, v jehož prostorách jsme kromě typické celodřevěné chalupy s pecí nalezli i expozici zaměřenou na havárií největšího amerického bombardovacího letadla, ke které zde v závěru II. světové války došlo. Kromě dřevěné makety kabiny letadla a různých originálních součástí jeho výstroje se výstava zabývá také osudy hliníkového plechu z jeho pláště, který šikovné ruce místních lidí využily ke zpevnění máselnice nebo pro pokrytí střechy roubeného stavení.

Od čtvrtku do neděle je v ochotnickém obecním domě otevřen klub mládeže. Podávají se zde pouze nealkoholické nápoje, k dispozici je kulečník a stolní fotbal. Pod dohledem místních umělců se zde mladí lidé učí řezbářství, pracují se sádrou a osvojují si techniky malby na sklo. Díla jsou v prostorách klubu, který zároveň slouží jako místní turistické informační centrum, nabízeny příchozím turistům. Pokud se suvenýr prodá, obdrží peníze jeho výrobce.

Se zástupci MAS GORCE PIENINY jsme se rozloučili před opuštěnou venkovskou školou, při jejíž rekonstrukci financované „leadrovskými penězi“ budou zachovány stávající dřevěné konstrukce a opláštění a nedojde tak ke změnám v typickém místním architektonickém rázu budovy. Vznikne tak ubytovna pro mladé lidi, kteří zde najdou vyžití nejen na nedávno vystavěném fotbalovém a volejbalovém hřišti s umělým povrchem i osvětlením, ale mohou využít i nabídky celé řady naučných, cyklistických a turistických tras v okolí. V zimě jsou v dosahu kvalitní sjezdařské i běžecké lyžařské terény. Ceny za služby jsou tu podstatně nižší než v nedalekém tradičním polském zimním středisku Zakopaném. … a co je nejdůležitější? Sníh tu vydrží dlouho do jara.

Petr Hienl (pro více foto sledujte fotogalerii)