Z cest za poznáním - I. díl: MAS LEV, Slovensko

MAS Lev – aby změnili běh věcí, chtějí změnit lidi …

Ve dnech 30. 11. – 4. 12. 2009 jsem se zúčastnil výjezdního semináře „Středoevropské cesty k živému venkovu“ za poznáním místních akčních skupin na Slovensku a v Polsku, který s podporou Programu obnovy venkova Královehradeckého kraje zorganizovala MAS Nad Orlicí.

Město Levoča patří bez nadsázky mezi nejkrásnější slovenská města. V jednom z renesančních domů, které roubí levočské náměstí má sídlo zatím nejdále na východě Slovenska situovaná, podpořená místní akční skupina, jejíž území je složeno z 31 obcí, ve kterých žije 30 017 obyvatel. Ve znaku města Levoči je vyobrazen lev a ten se dostal i do názvu MAS.

Na území MAS Lev jsou jen dvě města – Levoča a Spišské Podhradie, takže 40,7 % obyvatel žije v ryze venkovských obcích. Oblast patří k nejméně průmyslově rozvinutým na Slovensku, produktivita práce zde zaostává nejen za celostátním průměrem, ale i za průměrem Prešovského kraje. Výroba, služby i obchodní činnost je zajišťována zejména malými a středními podniky. Jeden z nich - firmu Slovnormal s.r.o. jsme měli možnost navštívit. Jedná se o pekárnu v Granč- Petrovcích vybudovanou v prostorách bývalé haly pro přidruženou výrobu jednotného zemědělského družstva. Bývalý mechanizátor družstva, dnes majitel pekárny, tu dnes zaměstnává 50 lidí a kvalitním chlebem a pečivem zásobuje obchody v širokém okolí.

Nezaměstnanost v oblasti dosahuje kolem 15 %, což pravděpodobně přispívá k růstu počtu malých živností, jejichž počet se zde v letech 2003 až 2008 zvýšil o více než 50 %. Ve stejném období se také zvýšily počty podnikatelů v oblasti zemědělství a rybolovu, v průmyslu, ve stavebnictví, v obchodu i v oblasti rekreačního ubytování a stravování. Na zajímavý trend upozornila manažerka MAS Lev Katarina Piataková: „Absolventi i lidé v produktivním věku se naučili dojíždět za prací do zahraničí – zejména do Anglie a Irska“.

Využijí místní zdroje

Nedaleko od Spišského hradu, který je výraznou dominantou Hornádské kotliny, se nachází památka zapsaná na seznamu světových památek UNESCO - církevní městečko Spišská Kapitula a zajímavá přírodní atraktivita - ze země tryskající minerální pramen. V zájmovém území je řada kapliček, venkovských kostelíků, zvonic a božích muk a nejen ve vsi Horné Repaše se dochovaly rázovité dřevěné roubenky. V chrámu sv. Jakuba v Levoči je nejvyšší gotický oltář na světě (18,62 m) a láká i zachovalost renesančních domů na levočském náměstí. Území je protkáno turistickými trasami, cyklotrasami a jsou tu i vhodné lyžařské terény.

Základním kamenem, který byl nejdůležitější pro vznik MAS Lev, bylo založení Strediska prvého kontaktu v Levoči v roce 2004. Tato nezisková organizace se postupně přes přípravu projektů pro obce, vedení účetnictví a poskytování poradenských služeb podnikatelům a další aktivity na poli rozvoje občanské společnosti dopracovala k Leadru. Podle ředitelky SPK Andrey Hradiské bylo při přípravě integrované strategie území od obyvatel prostřednictvím brainstormingových metod získáno 1285 připomínek. Strategický plán Leader této místní akční skupiny je zaměřen na zvýšení atraktivnosti regionu pro rozvoj cestovního ruchu s tím, že budou efektivně využívat jeho stávající zdroje.

Stejně jako každá z dalších 15ti v I. kole vybraných slovenských MAS získali i „lvi“ z Levoče na celé období, tj. do roku 2013, na realizaci svého strategického záměru 2.068.000 EUR. Už z toho je zřejmé, že se slovenské pojetí Leadru od českého liší. Českých místních akčních skupin je sice více než slovenských, ale české MAS neznají celkovou výši finanční částky, kterou budou moci na svou činnost do roku 2013 vydat a finanční prostředky jsou jim přidělovány postupně. Také roční alokace českých MAS se liší v závislosti na počtu obyvatel, kteří na území žijí a výhledově i na jejích schopnostech strategický plán realizovat. Na Slovensku je to jednodušší, každá MAS zná výši přiznaných financí na celé programové období a tato částka je stejná pro každou vybranou místní akční skupinu bez ohledu na to, kolik má obyvatel, jak velké je její území, či kolik obcí je do ní zapojeno.

Leader vítají

„V době ekonomické krize, kdy se rozpočty obcí vrací na úroveň roku 2004, jsou peníze z MAS vítaným zdrojem financování pro naše projekty,“ říká starosta obce Klčov Miroslav Fabian. Leadrovské podpory tu chtějí využít pro výstavbu sportoviště. U moderní pekárny v Granč Petrovcích, tj. v obci, která se nachází v blízkosti Spišského hradu, zase chtějí uvést do provozu středověkou pekárnu, aby si turisté mohli sami upéct vlastnoručně vyrobený chléb. Půjčovnu lyží a horských kol míní s podporou peněz od MAS zřídit podle starosty Imricha Siváka v obci Studenec.

Ti, kdo mají realizaci strategického plánu v občanském sdružení MAS Lev na starost, vědí, že i když doposud nebyla jejich pouť k Leadru nikterak lehká, čeká je cesta ještě trnitější. Zůstávají však optimisty a drží se hesla: „Pokud chceme změnit běh věcí, musíme nejprve změnit lidi, včetně způsobu jejich myšlení a osobního přístupu.“

Petr Hienl (pro více foto sledujte fotogalerii)