Výzva - první v roce 2010 vyhlášena!

Vyhlašujeme výzvu pro příjem projektů se zaměřením na zakládání či rožiřování pastevních areálů pro zemědělce (Fiche č. 1: Využití ploch trvalých travních porostů), dále se bude podpora vztahovat na projekty týkajících se zakládání či rozšiřování podnikatelských aktivit nezemědělců (Fiche č. 8: Podnikatelské aktivity nezemědělců) a podnikatelských aktivit v cestovním ruchu jako je přestavba domů na penziony, ubytování v soukromí, půjčovny sportovních potřeb apod. (Fiche č. 9: Podnikání v CR).

Další informace naleznete v textu Výzvy, která je pro vás ke stažení ZDE. Podrobnější informace včetně způsobu výběru projektů jsou popsány v Metodických pokynech, které jsou k dispozici ve složce Dokumenty ke stažení. Pokud se do přípravy vašeho projektu chcete pustit sami, je v této složce také připravena osnova projektu a vzory povinných příloh.

Příjem projektů bude probíhat v termínu od 13. do 15. dubna. Doporučujeme vám, abyste se předem objednali a vyhnuli se tak dlouhému čekání.

Každopádně nás během přípravy projektu zkontaktujte nebo k nám zavítejte osobně. Je také možné domluvit schůzku i mimo kancelář MAS (s časovým předstihem) a to kdykoliv.

Hodně zdaru při přípravě projektu přeje, 

kolektiv z MAS Krajina srdce 

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.