Výzva III./2019 PRV MAS Krajina srdce, z.s.

Termíny Výzvy

Vyhlášení Výzvy: 3.1.2019

Termín příjmu Žádostí o dotaci na MAS: 31.1.2019 - 28.2.2019

Finální datum registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF: 26.4.2019

 

Další informace na http://www.maskrajinasrdce.cz/cs/integrovana-strategie-uzemi-2014-2020-sclld/3-vyzva-prv-mas-krajina-srdce-zs