Výzva grantu " Jihočeský podnikatelský voucher"

Jihočeské podnikatelské vouchery jsou finančním nástrojem podporujícím spolupráci podniků z Jihočeského kraje s vysokými školami či výzkumnými organizacemi (tzv. poskytovateli znalostí) z ČR, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s poskytovatelem znalostí, která je založena na transferu znalostí.

Žádost o Jihočeský podnikatelský voucher mohou malé a střední firmy podávat do 22. 7. 2016 na podatelně Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Základní parametry pro podporu jsou:

- maximální výše podpory je 75 % ze způsobilých výdajů (bez DPH), maximálně však 150 tis. Kč

- minimální výše způsobilých výdajů je 50 tis. Kč

- projekty se vybírají losováním, prochází pouze formálním hodnocením

- výstupem projektu je závěrečná zpráva

- realizace musí být ukončena do 28. 2. 2017

Bližší informace se dozvíte ZDEnebo v Kanceláři transferu technologií JU.

Kancelář transferu technologií nabízí firmám pomoc při vyhledání vhodného výzkumného týmu pro poskytnutí podporované služby i kompletní administraci projektu.

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.