Výsledky výběru projektů v I. Výzvě

Přijaté projekty, které splnily náležitosti administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti, byly členy Výběrové komise na svém druhém zasedání v úterý 23. září 2008 ohodnoceny a umístily se v pořadí podle počtu získaných bodů - ke stažení ZDE.

Ve středu členové Programového výboru rozdělili finanční alokaci na I. Výzvu v celkové výši 4 935 070 Kč na jednotlivá opatření a projekty tak, aby byla využita celá finanční alokace. Seznam vybraných projektů je pro vás k nahlédnutí ZDE. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nemohly být podpořeny všechny přijaté žádosti o dotaci. Pokud nebyl zrovna váš projekt vybrán, můžete využít dalších plánovaných Výzev, jejichž harmonogram naleznete v záložce „Dokumenty ke stažení“.

Máte-li zájem shlédnout bodovací protokoly a dozvědět se více o slabých místech ve vašem projektu a do další výzvy je odstranit nebo lépe vysvětlit, zavolejte nám a domluvte si návštěvu u nás v kanceláři. Vše vám rádi vysvětlíme a poradíme.

kolektiv MAS