Výsledky příjmu žádostí o dotaci

V týdnu od 4. do 8. srpna 2008 jsme v kanceláři MAS evidovali celkem 27 žádostí o dotaci, z nichž 16 se týká zlepšení estetického vzhledu obcí, 6 zlepšení obecní infrastruktury, 4 žádosti podnikatelských subjektů a pouze 1 žádost zemědělského podnikatele. Dva projekty byly na základě předběžné administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti vyřazeny. Přehled evidovaných žádostí o dotaci a jejich aktuální stav je ke stažení ZDE. Dne 16.9.2008 proběhlo 1. zasedání členů Výběrové komise pod dozorem členů Monitorovacího a kontrolního výboru. Druhé, finální zasedání proběhne 23.9.2008. Výsledky výběru projektů budou schváleny Členskou schůzí OS MAS Krajina srdce ve čtvrtek 25.9.2008 a poté budou výsledky zveřejněny na našich webových stránkách a zároveň zaslány žadatelům doporučeně poštou.

Vzhledem k naší první zkušenosti administrativní náročnosti příjmu žádostí o dotaci si dovolujeme upozornit žadatele, že v týdnech určených na PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI již konzultace k projektům poskytovat NEBUDEME. Na konzultace, školení a osobní schůzky je vyčleněno dostatečně velké časové období před vyhlášením a během Výzvy. Tímto tedy žádáme všechny žadatele, aby své aktivity přizpůsobili našim možnostem.