Školení pro neziskovky - "Jak napsat projekt?"

MAS Krajina srdce pořádá pro neziskové organizace školení „Jak napsat projekt“ pro II. Výzvu, kterou MAS Krajina srdce vyhlásí v únoru 2009. Školení proběhne v úterý 16.12.2008 v Mladé Vožici od 18ti hod. – zasedací místnost MAS Krajina srdce (na náměstí nad Švadlenkou) a ve středu 17.12.2008 v Sedlci od 17ti hod. – zasedací místnost MěÚ.

Pod vedením poradce Ing. Petra Hienla si připravíte základní koncept projektu sami, pro jeho dopracování jsme vám plně k dispozici v kanceláři MAS nebo na emailu: maskrajinasrdce@centrum.cz, případně volejte +420 775 317 757 (Hienlová), +420 776 752 194 (Adamová).

Budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení podmínek pro pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí a ke zlepšení úrovně spolkového života obcí. Podporovány budou zejména rekonstrukce stávajících objektů a prostor, kterých je v obcích zájmového území dostatek, ovšem nemají vhodné technické a sociální zázemí, které mnohdy neodpovídá ani místním potřebám ani současným hygienickým normám. Vytvářením vhodného zázemí pro zlepšení podmínek, včetně zajištění materiálního a technického vybavení pro trávení volného času a rekreaci, zejména mladých lidí a žen a pro aktivity spolků zejména v menších obcích, dojde k posílení místní pospolitosti a ke zlepšení sousedských vztahů, což přispěje ke zlepšení kvality života místních komunit.