Seznam podpořených projektů ve Výzvě 1/2018 PRV

 

Sezam přijatých projektů v rámci Výzvy 1/2018 PRV  
MAS Krajina srdce, z.s.  
               
Poř. č. Název žadatele Místo realizace projektu Název projektu Č. Fiche Název Fiche Počet bodů
1 Dvořák Petr 71293159 Oldřichov Rozvoj podniku mladého začínajícího zemědělce 1 Zemědělské podnikání 210
2 Biofarma rašovice s.r.o. 04025181 Křtěnovice Investice do živočišné výroby 1 Zemědělské podnikání 275
3 Nejdr Václav 05021944 Horní Hořice Pořízení stroje na rozšíření svého podnikání 1 Zemědělské podnikání 240
4 Nejdrová Dana 69085714 Horní Hořice Zlepšení welfare dojnic a modernizace farmy 1 Zemědělské podnikání 220
5 Samec Jiří 73479691 Paseka (Radkov u Tábora) Modernizace provozovny truhlářské dílny 4 Nezemědělské podnikání 240
6 Smetana Pavel 63871980 Vilice Mobilní servis 4 Nezemědělské podnikání 200
7 Macourková Janů Lucie 72080124 Jedlany Modernizace strojového parku 1 Zemědělské podnikání 235
8 Měsková Anna 06027679 Leština Rozvoj květinové farmy - Kveteto 1 Zemědělské podnikání 280
9 Prchík František 41837151 Mutice Potravinářský provoz Mutice 2 Zpracování zemědělsých komodit 235
10 Dvořák Filip 04040074 Oldřichov Zefektivnění sklizně píce a oprava střechy na stáji na farmě Filip Dvořák 1 Zemědělské podnikání 220
11 Patočka Tomáš 62549529 Sedlečko Stavební obnova budovy zázemí a sídla firmy, rozšíření a modernizace strojního vybavení 4 Nezemědělské podnikání 185
12 Pojbuky 00667081 Blatnice Oprava lesní cesty 3 Lesní infrastruktura  
13 Pojbuky 00667082 Blatnice Fitness Blatnice 6 Lesní relax  
14 Šeborův mlýn s.r.o. 06689540 Borotín Zřízení pastevního areálu včetně skladovacích prostor 1 Zemědělské podnikání  
15 Chalupy Gold s.r.o. 05331382 Alenina Lhota Rekonstrukce zázemí a vybavení rekreačního objektu Alenina Lhota 5 Agroturistika 240
16 IKL FARMING s.r.o. 26079186 Starcova Lhota Modernizace penzionu Kateřina 5 Agroturistika 195
17 EKOFARMING s.r.o. 04011783 Starcova Lhota Pořízení zemědělské techniky 1 Zemědělské podnikání 180
18 Kardová Charvátová Lenka 87478064 Velké Heřmanice Mobilní mlékomat 7 Distribuce místní produkce  
               
  PODPOŘENÉ PROJEKTY            
  NEPODPOŘENÉ PROJEKTY            
  VYŘAZENÉ PROJEKTY V RÁMCI AK            
Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.