Seminář - Dotační příležitosti se zaměřením na aktuální výzvy Operačního programu Zaměstnanost

Dovolujeme si Vás informovat o semináři Dotační příležitosti se zaměřením na aktuální výzvy Operačního programu Zaměstnanost, který se uskuteční dne 28. listopadu 2016 v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (U Zimního stadionu 1952/2).

 

Seminář OP Zaměstnanost bude tematicky rozdělen na dva bloky:

 

DOPOLEDNÍ BLOK od 9:45 do 12:00:

 

·         OP Zaměstnanost pro veřejnou správu (pro obce a příspěvkové organizace) 

ODPOLEDNÍ BLOK od 12:45 do 15:00­:

 

·         OP Zaměstnanost pro podnikatele a neziskové organizace

Pozvánky na obě části semináře naleznete v příloze.

 

Hlavním tématem semináře bude představení operačního programu Zaměstnanost a možností čerpání finančních prostředků z tohoto OP, aktuální výzvy a harmonogram výzev na příští rok, hodnocení projektů, nejčastější chyby v projektech a také bude možnost diskuse a konzultace projektových záměrů s pracovníky MPSV. Prezentace přednesou a Vaše dotazy zodpoví zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a Eurocentra České Budějovice. Další informace k OP Zaměstnanost a k aktuálním výzvám naleznete zde:https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz.

 

Vstup na akci je zdarma. V případě zájmu o účast na semináři se prosím registrujte do 23. listopadu 2016 na e-mailu pavla.slipkova@mmr.cz. V registračním e-mailu prosím uvádějte informaci, na jaký blok semináře se registrujete.

Další informace k semináři naleznete také na stránkách Eurocentra České Budějovice zde: https://ceskebudejovice.eurocentra.cz/ecms/ceskebudejovice/akce/4603/dotacni-prilezitosti---op-zamestnanost/

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.