SCLLD konečně schválena!

23. 8. 2017 je pro MAS Krajina srdce významným dnem. Žádost o podporu "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Krajina srdce pro období 2014-2020" v tento den splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídících orgánů.

 
Nyní můžeme začít připravovat a vyhlašovat výzvy, a tím pomoct rozvíjet naše území.
 
Strategii jsme podávali 31.3.2016 a její schválení trvalo přes rok. Děkujeme všem, kteří nám v našem úsilí pomáhali.
Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.