Projekty pro spolky a zemědělce v ZÁŘÍ!

Chystáme pro vás další příjem projektů, tentokrát pro spolky a zemědělce!

Oblast podpory se bude vztahovat na projekty rekonstrukcí kluboven, pořízení vybavení či vytvoření nového zázemí pro spolky v opatření č. 10: Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů. Dále pro vás připravujeme dvě opatření pro zemědělce - č. 2: Zhodnocení biomasy pro energetické účely a č. 7: Nezemědělské podnikání zemědělců. 

Příjem projektů by měl probíhat v termínu od 13. do 15.9.2010. Pro podrobnější informace nahlédněte do připravované Výzvy