Připravujeme další Výzvu pro příjem projektů!

Připravujeme další Výzvu na předkládání projektů! Výzva se bude týkat těchto opatření místní akční skupiny:

Opatření č. 9: Podnikání v cestovním ruchu. Žadatelem může být podnikatelský subjekt (i nezemědělský), který má kratší než dvouletou historii v podnikání v oblasti cestovního ruchu. Budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na rozvoj cestovního ruchu, zejména budování malokapacitních ubytovacích zařízení (penziony, noclehárny, ubytování v soukromí atp.)

Opatření č.1:  Využití ploch trvalých travních porostů. Žadatelem může být fyzická i právnická osoba podnikající v zemědělství. Budou podpořeny projekty zaměřené na lepší využití ploch trvalých travních porostů jejich zakládáním, rozšiřováním a pořizováním potřebného zařízení (ohradníky, napajedla, zimoviště, seníky, atp.).  

Předpokládaný příjem projektů proběhne v lednu 2010. Přesný termín bude upřesněn. Metodické pokyny pro zpracování projektu včetně osnovy projektu a povinných příloh naleznete ve složce Dokumenty ke stažení.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!