Příjem projektů v II. Výzvě 2009 je za námi

Ve dnech 15. a 16. září v kanceláři MAS Krajina srdce probíhal příjem projektů v rámci II. Výzvy 2009. V opatření Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu, které je zaměřené na naučné a pěší trasy byly registrovány 2 projekty - Lyžařské trasy Polánka a Naučná stezka "Za krásami Českého Meránu". Dalších 9 projektů se týká opatření Zlepšení stavu obecní infrastruktury, kde se projekty obcí týkaly především pořízení veřejných rozhlasů a oprav místních komunikací III. a IV. třídy. V první polovině října zasedne Výběrová komise, která projekty ohodnotí a poté předá Programovému výboru ke konečnému rozhodnutí, které z projektů budou místní akční skupinou podpořeny.