Příjem projektů se blíží! OBJEDNEJTE SE VČAS!

Vážení žadatelé, 

termín příjmu projektů se blíží (13. září 8:00-17:00; 14. září 12:00-20:00 a 15.září 8:00-15:00), proto vám doporučujeme, abyste využili těch posledních pár dní a přišli s vaším projektem na závěrečnou konzultaci, pokud jste tak již neučinili. Zároveň vás žádáme, abyste se objednali na konkrétní den a hodinu, abyste tak předešli dlouhému čekání, popřípadě nepříjemným dotazům od vašich "spolubojovníků".

Nezapomeňte na doložení všech povinných příloh, nepovinné přílohy dokládáte pouze za předpokladu, že chcete získat preferenční body - jejich popis je v Metodických pokynech! Projekt vyplňujte do aktuální osnovy projektu - vše je k dispozici v Dokumentech ke stažení. Upozorňujeme, že u registrace projektu musí být váš statutární zástupce/jednatel/starosta) nebo plnou mocí (s úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce/jednatele/starosty) pověřená osoba.

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Monika Hienlová

< Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.