Přijaté projekty jsou za více než 15 milionů!

Pracovnice MAS Krajina srdce včera ukončily příjem žádostí projektem Magdaleny Rezkové na rekonstrukci a modernizaci Hostince U Rezků v Jistebnici. Bylo zaregistrováno 10 projektů podnikatelského charakteru v celkové hodnotě 15 439 368,- Kč, z čehož celková částka požadovné dotace činí 4 402 147,- Kč. V opatření "Využití ploch trvalých travních porostů" byly registrovány 2 projekty, do opatření "Podnikání v cestovním ruchu" se přihlásili 3 žadatelé a zbylých 5 podnikatelů připravilo svůj podnikatelský záměr do opatření "Podnikatelské aktivity nezemědělců". Celkový přehled všech evidovaných žádostí je níže ke stažení.

V průběhu příštího týdne bude probíhat důkladná administrativní kontrola, jejíž výsledky budou pracovníci MAS Krajina srdce zasílat emailem a zároveň poštou všem žadatelům. Je možné, že některé nedostatky budou teprve objeveny a žadatelé budou vyzváni k jejich odstranění. Důležité je dodržet termín, do kterého musí být nedostatky odstraněny, jinak bude ukončena administrace projektu. 

Budete-li mít k administraci projektů dotazy, neváhejte nás kontaktovat!

Monika Hienlová, předsedkyně sdružení

Ke stažení: Seznam evidovaných žádostí 2010/VYZ-I