POZOR: Výzva konečně vyhlášena!

Vyhlašujeme VÝZVU na příjem projektů pro neziskové organizace, obce a zemědělce! 

Oblast podpory se vztahuje na projekty rekonstrukcí kluboven, pořízení vybavení či vytvoření nového zázemí pro spolky v opatření č. 10: Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů. Žadateli v tomto opatření mohou být obce, svazky obcí, neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob a církve a jejich organizace.

Výzva dále obsahuje další dvě opatření, která jsou určená zemědělcům: jedná se o Fichi č. 2: Zhodnocení biomasy pro energetické účely, kde může žádat FO nebo PO, které podnikají v zemědělské výrobě minimálně 2 roky a mají více než 10 zaměstnanců. Dalším opatřením pro zemědělce je Fiche č. 7: Nezemědělské podnikání zemědělců zaměřené na rozšíření podnikatelských aktivit zemědělců o nezemědělské činnosti. V tomto opatření mohou žádat FO i PO, které v zemědělské výrově podnikají minimálně 2 roky.  

Příjem projektů bude probíhat v kanceláři MAS Krajina srdce v Mladé Vožici v následujících termínech:

13.9.2010 (po)  8:00 - 17:00

14.9.2010 (út)  12:00 - 20:00

15.9.2010 (stř)  8:00 - 15:00

Pro podrobnější informace nahlédněte do textu Výzvy. Připravili jsme pro zájemce Metodické pokyny, osnovu projektu a vzory povinných příloh, které jsou k dispozici ve složce Dokumenty ke stažení.

V případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat! 
 

Monika Hienlová, manažerka SPL