Podporujeme běžkařské trasy

Místní akční skupina Krajina srdce v červnu 2009 zveřejní svou výzvu na podporu běžkařských tras, pěších tras a hippostezek. Z důvodu zvýšeného zájmu o běžkařské trasy ze strany místních obyvatel, kteří si svou „stopu“ v oblasti Mladovožicka svými silami vždy nějak vytvořili, se MAS Krajina srdce rozhodla, že vzniku lyžařských okruhů aktivně pomůže. Do červnové výzvy je nutné mít okruhy nejenom vyznačené, ale nejlépe v terénu odzkoušené a stavět tedy na tom, co funguje. Krom toho je nezbytné mít vyřešené vlastnické vztahy k pozemkům, po kterých trasy povedou. V současné době je naplánovaný 18ti kilometrový okruh, který je vyřešený i po stránce vlastnických vztahů. Doporučená nástupní místa na trasy jsou prozatím v obcích Hartvíkov, Rodná, Blanička, Dolní Hořice a Pohnání. Postupem času se bude okruh rozšiřovat i do sousedních oblastí. Aktuální stav okruhů bude prezentován na www.kolem.cz, kde bude pro návštěvníky interaktivní mapa.

V neposlední řadě patří velké dík kolegům z mikroregionu Čertovo břemeno za metodickou pomoc a ochotu sdílet informace. Na území Jistebnicka, Nadějkovska a Borotínska fungují lyžařské trasy už několik let a dnes je jejich délka odhadována až na 70 kilometrů. Cílem MAS Krajina srdce je, mimo jiné, podporovat rozvoj cestovního ruchu na celém zájmovém území, proto oceňujeme partnerský přístup všech zúčastněných stran…