Podpořené projekty z 1. a 2. Výzvy IROP

MAS Krajina srdce představuje projekty, které prošly hodnocením orgány MAS – doporučené k podpoře:

 

1. výzva MODERNIZACE VYBAVENÍ A REKONSTRUKCE ŠKOL

doporučený projekt č. CZ.06.4.59/0.0./0.0/16_075/0011346

název: ZŠ Jistebnice – Zřízení multimediální učebny

 

2. výzva PODPORA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

doporučený projekt č. CZ.06.4.59/0.0./0.0/16_075/0011574

název: Vytvoření učeben pro výuku cizích jazyků a polytechnických dovedností

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.