Podklady a pravidla pro poskytnutí podpory v rámci PRV

Vážení žadatelé,

na tomto odkazu: http://www.maskrajinasrdce.cz/cs/integrovana-strategie-uzemi-2014-2020-sclld/vyzvy/prv, naleznete potřebné informace, pravidla a manuály, související s poskytováním dotací PRV. Sekce bude průběžně doplňována.

Přejeme úspěšnou realizaci projektu!

 

Kancelář MAS Krajina srdce