Pf 2010

Děkujeme Vám za přízeň a spolupráci v roce 2009... Přejeme Vám krásné Vánoce plné pohody a do nového roku 2010 hodně štěstí, zdraví a spoustu pracovních i osobních úspěchů!

 

                                     

Kolektiv z MAS Krajina srdce
 

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.