Peníze na spolupráci mezi MAS

Místní akční skupiny mají možnost do svého regionu získat finanční prostředky nejenom prostřednictvím realizace svého strategického plánu LEADER, byl-li kladně ohodnocen a vybrán k realizace, ale i prostřednictvím spolupráce mezi sebou navzájem a to i s MASkami ze zahraničí, v rámci celé Evropské Unie. Konkrétní zdroj těchto prostředků nabízí IV. osa Programu rozvoje venkova, Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.

V posledním kole příjmu žádostí (10. kolo) bylo registrováno celkem 72 projektů spolupráce v celkovém součtu za téměř 300 milionů Kč. Z těchto projektů jich má pouze 8 mezinárodní charatker. Alokace pro tuto výzvu je 49 milonů Kč, takže předpokládáme, že k realizaci bude vybráno 10 - 15 projektů. Seznam všech registrovaných projektů spolupráce v 10. kole je ZDE k nahlédnutí.

MAS Krajina srdce ve spolupráci se svými partnery připravila 3 projekty, které byly během 10. kola příjmu žádostí (v termínu od 14. do 30. června) registrovány v Praze na centrálním pracovišti SZIF. Do dvou z projektů jsou zapojené místní akční skupiny ze zahraničí, konkrétně z Německa, Finska a Slovinska.

Jako první v pořadí se podařilo úspěně zaregistrovat projekt "Řemeslo má zlaté dno", který byl připraven ve spolupráci s MAS Český les a MAS Sokolovsko. Do projektu byla také zapojena místní akční skupina z Německa - Tirschenreuth.

S registračním číslem 14 byl úspěšně zaregistrován projekt "Doteky středověku", který byl připraven ve spolupráci s MAS Lípa pro venkov.

Nejnáročnější na přípravu byl projekt "Tajemství venkovského košíku" co do počtu partnerů. Projekt navazující na Venkovskou tržnici byl zaregistován pod číslem 17 a z devíti partnerských MAS jsou dvě ze Slovinska a jedna z Finska. Přesný seznam partnerských MAS je: MAS Krajina srdce, MAS sv. Jana z Nepomuku, MAS Sokolovsko, NAD ORLICÍ, Region Pošembeří, MAS Lužnice, Joutsenten reitti (FIN), LAS HALOZE (SLO), LAS Srce Slovenije (SLO).

Na podzim by měla proběhnout veřejná prezentace a obhajoba projektu před hodnotící komisí. Držte nám palce, abychom uspěli alespoň s některým projektem! Všem, co jste se zapojili do přípravy projektu (veřejná projednávání, dotazníkové šetření apod.), moc děkujeme!

Monika Hienlová