Peníze na akce pro mladé a neziskovky!!!

Vzhledem k tomu, že Program rozvoje venkova pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR, na jehož platformě místní akční skupiny vlastně žijí, neumožňuje realizaci tzv. měkkých projektů, tedy takových, které oživují venkov akcemi a pomáhají znovuzrození tradic, se MAS Krajina srdce rozhodla připravit vlastní grantový program. A právě touto novou aktivitou bude MAS Krajina srdce podporovat mladé lidi a neziskové organizace v pořádání kulturních, sportovních a jiných společenských aktivit. Tyto akce by měly být nové a originální, nejlépe nově tradiční nebo původní akce nějakým způsobem oživující. Finančně budou na grantový program přispívat žadatelé, jejichž projekty budou u MAS Krajina srdce úspěšné. Obce a podnikatelé budou přispívat částkou 5% a neziskové organizace částkou 2% z výše přiznané dotace na projekt. Do konce roku 2008 se připraví pravidla pro žadatele, která nebudou vyžadovat velkou administrativní náročnost z důvodu, aby i mladí lidé byli schopni napsat jednoduchý projekt a žádat o finanční prostředky například i bez právní subjektivity. Spuštění grantového programu je naplánováno na jaro roku 2009!