O projektech z II. Výzvy 2009 rozhodnuto!

Dne 14. října zasedla Výběrová komise MAS Krajina srdce, která bodově ohodnotila 11 přijatých projektů, jejichž celková výše požadované dotace činila 4 240 740,- Kč. Poté byl seznam projektů seřazen podle počtu přidělených bodů a předán členům Programového výboru, který dne 19.10. rozhodl o tom, které projekty budou podpořeny a které budou náhradní. Bylo vybráno celkem 7 projektů s celkovou požadovanou výší finanční podpory 2 552 190,- Kč. Přehled vybraných a nevybraných projektů včetně těch, které byly určeny jako náhradní, je k nahlédnutí ZDE.