Navštívila nás Litva

V pondělí 19. října navštívili  místní akční skupinu Krajina srdce zástupci z 50ti místních akčních skupin z Litvy. Po představení a výměně zkušeností dobré i špatné praxe z realizace místní rozvojové strategie LEADER zástupci MAS Krajina srdce představili některé z úspěšných projektů, mezi které patří projekt partnerské spolupráce Venkovská tržnice, aktivity s mládeží včetně projektu Středověk na hradě Šelmberk nebo například partnerský projekt města Mladá Vožice a okolních obcí na recyklaci plastového odpadu.

"Vzhledem k tomu, že z každé litevské MASky nás navštívil jeden zástupce, seznámili jsme se v podstatě s celou republikou. Setkání bylo velice přínosné. Zjistili jsme, že nás spojuje řada společných problémů a naopak, s mnohými choulostivými záležitostmi si Litevci dokázali poradit podstatně elegantněji, například místní akční skupiny nebyly nuceny "soutěžit" mezi sebou o to, která z nich bude realizovat LEADER a která ne. Podpořeny byly všechny MASky, tudíž nedošlo k rivalitě, kterou jsme pociťovali u nás", tvrdí Monika Hienlová, předsedkyně MAS Krajina srdce. Dále kvituje cenné kontakty, ze kterých možná vzejde mezinárodní projekt partnerské spolupráce. "Umím si představit, že využijeme pozvání a příští rok pojedeme navštívit naše litevské kolegy my", říká spokojeně na závěr.