Možnosti financování projektů pro neziskovky

Poštovní spořitelna podpoří nestátní neziskové organizace (NNO) poskytováním návratných nadačních příspěvků NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti). Ty pomohou překlenout dobu mezi realizací projektů a vyplacením získaných dotací, které je možné čerpat až po dokončení projektu. Cílem programu je také definování kritérií, která podpoří přístup NNO k bankovním úvěrům. Informace k první výzvě pro NNO na předkládání přihlášek a žádostí o návratné nadační příspěvky do Programu překlenovací pomoci naleznete na www.postovnisporitelna.cz.