Mladí lidé vyjedou za zkušenostmi do Finska

V období letních prázdnin od 1. do 10. srpna vycestuje 12 mladých lidí z území MAS Krajina srdce za zkušenostmi do venkovské oblasti místní akční skupiny Maaseutukehitys ve Finsku. Tento projekt bude realizován díky naší dlouholeté spolupráci s výše jmenovanou MAS, se kterou jsme tento projekt v začátku letošního roku ve Finsku připravovali. Mladí zástupci našeho území si spolu se studenty z Finska, Skotska a Polska osvojí zkušenosti se životem na finském venkově. Financování akce je zajištěno z evropského Programu Mládež v akci. Více obdobných akcí plánuje MAS Krajina srdce i v budoucnu.