Mezinárodní výměna Youth for Nature 2. den

 

Dopoledne jsme měli naplánovaný výlet na zříceninu hradu Šelmberk, ale kvůli nepřízni počasí jsme museli náš plán pozměnit. Celé dopoledne jsme vytvářeli plakáty na polský i český národní večer. Následně probíhala prezentace všech výtvorů a každý je ohodnotil. Na závěr výměnného pobytu se vyhlásí pořadí skupin podle úspěšnosti v soutěžích. Po obědě jsme konečně mohli vyrazit na výlet. Cesta byla dlouhá, protože jsme šli pěšky, avšak na konci cesty na nás čekala krásná zřícenina hradu J.  Po krátkém odpočinku a svačině jsme uchýlili k návratu do Smilových Hor. Před večeří jsme si někteří zaplavali v bazénu, někteří odpočívali a relaxovali na pokojích. Večer jsme na přání holek z Polska uspořádali diskotéku.

 

 

Dopołudnia mieliśmy zaplanowaną wycieczka na ruiny zamku Šelmberk, ale przez brzydką pogodę musieliśmy plan zmienić. Całe popołudnie tworzyliśmy plakaty na polski i czeski narodowy wieczór. Następnie przebiegała prezentacja wytorów i każdy były oceniany. Na zakończeniu wymiany podsumujemy sukcesy grup na konkursach. Po obiedzie wreszcie mogliśmy wyruszyć na wycieczkę. Podróż była długa, dlatego że szliśmy pieszo, ale na końcu podróży czekały na nas piękne ruiny zamku. Po krótkim odpoczynku i posiłku postanowiliśmywracać do Smilových Hor. Jeszcze przed wieczorem niektórypływali w basenie, niektórzy odpoczywali i realaksowali się w pokoju. Wieczorem na życzenie dziewczyn z Polski zorganizowalismy dyskotekę.