Mezinárodní výměna Youth for Nature 1. den

Celý den probíhala intenzivní příprava na příjezd Polek. Okolo 4 hodiny odpoledne přijeli. Po vybalení věcí a svačině následovaly seznamovací hry.  Každý se představil a řekl o sobě nějakou zajímavost.  Následně jsme se rozdělili do smíšených skupin. Ve skupinách jsme plnili zadané úkoly, které nám zadal vedoucí. I přes prvotní chaos jsme si první večer užili.

 

Cały dzień przebiegały działania przygotowawcze do przyjazdu Polek. Przyjechały około  godziny 4 popołudniu. Po rozpakowaniu i posiłku były gry. Każdy się przedstawiawił i opowiedział o sobie jakąś informację. Następnie się podzieliliśmy na mieszane grupy. W grupách wykonywaliśmy przzydzielone zadania, które nam zadali opiekunowie. Pomimo chaosu, który był pierwszego wieczoru bawiliśmy się.