MAS Krajina srdce začne rozdělovat finanční prostředky mezi obce a podnikatele

V současné době místní akční skupina Krajina srdce připravuje výzvu k předkládání projektů. Je proto nejvyšší čas, aby si obce, neziskové organizace, církve a podnikatelé připravovali projekty, které se týkají zlepšení vzhledu obcí (ozeleňování a opravy staveb charakteristických pro venkov), zlepšení stavu místních komunikací III. a IV. třídy (chodníky, parkoviště atd.). Zkrátka nepřijdou ani zemědělci a další podnikatelé, kteří si mohou připravit projekty na rozšíření výrobních kapacit svých firem (může se jednat o stavební úpravy, výstavbu nových prostor k podnikání, pořízení nových strojů apod.). U zemědělců se musí jednat o nezemědělské podnikání (kovovýroba, zpracování dřeva apod.). Více informací získáte na www.maskrajinasrdce.cz, dále na 775 317 757 nebo osobně na adrese kanceláře Žižkovo náměstí 80 v Mladé Vožici.