Jak dopadl výběr projektů?

Letošní rok je otevřený především podnikatelům. Důvodem, který k tomuto rozhodnutí členy místní akční skupiny Krajina srdce vedly, jsou komunální volby v závěru roku. Z registrovaných deseti projektů v opatřeních zaměřených na zakládání pastevních areálů pro zemědělce, rozšiřování či zakládání podnikatelských aktivit u drobných živnostníků anebo podpora podnikání v cestovním ruchu, byly nakonec Programovým výborem podpořeny všechny tyto projekty s tím, že kvalita všech předložených projektů dosahuje vysoké úrovně a jejich zaměření přesně odpovídá cílům MAS - dochází k vytváření partnerství, vytváří se nová pracovní místa a tam, kde nejsou podmínky pro cestovní ruch, konečně dojde rekonstrukcí starých nevzhledných objektů k vytvoření nových penzionů nebo k rozšíření kvalitních ubytovacích kapacit.

Připravujeme pro vás novou výzvu a věříme, že stejně tak dobré projekty připravíte i do dalšího kola příjmu žádostí... Co dodat? Nebojte se dotací! Zavolejte, přijďte... Poradíme vám... 

Seznam podpořených projektů v 1. Výzvě 2010