Děkujeme…

Touto cestou bych za OS MAS Krajina srdce chtěla poděkovat městu Sedlec-Prčice za bezplatné poskytnutí prostor v IC, které v předem určených termínech supluje technické pracoviště MAS a kde jsme k dispozici žadatelům nejen z území Středočeského kraje.

Naše DÍKY patří také panu Jiřímu Adamovi za pomoc při sestavení nábytku v nové kanceláři MAS v Mladé Vožici.