1. seminář v rámci projektu "Péče o krajinu" ve Smilových Horách

Dovolujeme si Vás pozvat na první seminář v rámci projektu spolupráce „Péče o krajinu“, který se uskuteční v sobotu 6. března 2010 od 8 do 16 hodin ve školicím centru ve Smilových Horách (budova mateřské školy) s tímto programem:

  1. Logický rámec projektu spolupráce
  2. Územně analytické podklady a řešení krajiny v územních plánech obcí
  3. Správná zemědělská praxe
  4. Komunitní plánování při utváření krajiny
  5. Pozemkové úpravy
  6. Udržitelné využívání lesní půdy

Cílem projektu je prohloubit partnerství mezi státními orgány, obcemi, zemědělskými podniky, odborníky a účastníky projektu v oblasti péče o krajinu.

Výsledkem bude nejen posílení znalostí důležitých pro péči o krajinu, ale zejména vytvoření společné vize partnerů – účastníků seminářů (ať už na straně lektorů nebo školených osob) o konkrétních aktivitách každého z nich k zajištění koordinované realizace projektů zaměřených na péči o krajinu nebo s ní souvisejících v rámci územní působnosti každé ze zúčastněných MAS.

Konkrétní program se jmény lektorů bude ještě upřesněn. Bližší informace o projektu naleznete v sekci REALIZOVANÉ PROJEKTY/Péče o krajinu.

Přihlášky a dotazy zasílejte elektronickou poštou na adresu maskrajinasrdce@centrum.cz do 21. února 2010.

Na setkání s Vámi se těší

Ing. arch. Jan Florian
manažer projektu spolupráce

Monika Hienlová
předsedkyně Občanského sdružení MAS Krajina srdce