AKTUALITY

 • 27. 2. 2017 - 9:59
  Realizován s podporou z Integrovaného regionálního operačního programu a spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/00001480Cílem projektu je administrativní zajištění úspěšné...
 • 18. 6. 2019 - 9:47
  Dne 4. 3. 2019 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova České republiky pro období 2014-2020, pro opatření 19 Podpora...
 • 7. 6. 2019 - 7:30
  POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACI Z PRV MAS Krajina srdce, z. s. si Vás tímto dovoluje pozvat na seminář pro žadatele o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova 5. Výzva k předkládání Žádostí o dotaci Operace 19.2.1 PRV - realizace Strategie...
 • 31. 5. 2019 - 12:50
  MAS Krajina srdce představuje podpořené příměstské tábory! Díky dvěma projektům, které byly přijaty a podpořeny v 1. Výzvě Operačního programu Zaměstnanost MAS Krajina srdce, došlo v regionu k podpoře zaměstnanosti. Jedná se o projekty tzv....
 • 23. 5. 2019 - 7:39
  Předpokládané termíny Výzvy: Vyhlášení Výzvy: 12. 6. 2019 Termín příjmu Žádostí o dotaci na MAS: 24. 6. 2019 - 12. 7. 2019 Finální datum registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF: 30. 8. 2019   Výzva bude vyhlášena na tyto Fiche: Fiche 1 Zemědělské...
 • 22. 5. 2019 - 14:23
  MAS Krajina srdce představuje projekty, které prošly hodnocením orgány MAS – doporučené k podpoře:   1. výzva MODERNIZACE VYBAVENÍ A REKONSTRUKCE ŠKOL doporučený projekt č. CZ.06.4.59/0.0./0.0/16_075/0011346 název: ZŠ Jistebnice – Zřízení...
 • 17. 5. 2019 - 13:15
  Byla vyhlášena 3. výzva v rámci IROP - Investice do sociálních služeb http://www.maskrajinasrdce.cz/cs/vyzvy-integrovana-strategie-uzemi-2014-2020-sclld/3-vyzva-irop-investice-do-socialnich-sluzeb

Stránky

Přihlásit se k odběru Aktuality
Fond pro rozvoj venkova

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.